Badania i rozwój

Gwarancją wysokiej jakości wyrobów produkowanych przez firmę DROG-BRUK są  odpowiednio dobrane receptury produkcji, najwyższej jakości surowce, kruszywa i barwniki,  jak również wnikliwa kontrola jakości na każdym etapie procesu produkcyjnego. Dążymy do  doskonałości i niezawodności w produkcji i dostarczaniu najwyższej jakości produktów dla naszych Klientów.
Aby spełnić wymagania współczesnej techniki i trendów w produkcji wyrobów wibroprasowanych, kierownik laboratorium zajmuje się opracowywaniem receptur, a we współpracy z działem produkcji i marketingu tworzą wzory nowych produktów oraz wdrażają innowacyjne rozwiązania technologiczne, uszlachetniające nasze wyroby.
Wszelkie aspekty działalności firmy, począwszy od pierwotnych koncepcji produktu, poprzez cały proces produkcyjny, są pod ścisłą kontrolą, w celu zapewnienia zgodności z naszą misją jakości.

 

Firma DROG-BRUK posiada nowoczesne laboratorium zakładowe, w którym przeprowadzane są badania surowców oraz wyrobów na każdym etapie produkcji. Każdy produkt przed opuszczeniem zakładu poddawany jest wnikliwej kontroli jakościowej.
Oceniane są m.in:
- aspekty wizualne (cechy estetyczne, wygląd)
- cechy geometryczne (kształt, wymiary)
- cechy mechaniczne (wytrzymałość, ścieralność)
- trwałość w warunkach atmosferycznych (nasiąkliwość, mrozoodporność)
Pozwala to zapewnić naszym produktom najwyższą jakość a więc dużą odporność na zmienne warunki atmosferyczne, wysoką wytrzymałość mechaniczną, stabilność, estetykę oraz funkcjonalność.

 

Przełomy kostki

Każdy produkt opuszczający firmę DROG-BRUK posiada deklarację właściwości użytkowych czyli dokument potwierdzający zgodność  produkowanych wyrobów z obowiązującymi normami:
PN-EN 1338:2005 BETONOWE KOSTKI BRUKOWE
PN-EN 1339:2005 BETONOWE PŁYTY BRUKOWE
PN-EN 1340:2004 KRAWĘŻNIKI BETONOWE
PN-EN 1340:2004 OBRZEŻA BETONOWE