Znajdź nas na Facebooku Filmy na Youtube

Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych (RODO)

Image

POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejsza Polityka prywatności określa sposób zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych koniecznych do świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu internetowego w domenie drogbruk.pl (dalej: Serwis).
2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest „Drog-Bruk” A.P. Szczerek Spółka Jawna z siedzibą w Błaszkach (98-235), ul. Polna 29, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000297842, NIP: 8271903126, REGON: 730995800, (nr tel. 438291582, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) (dalej: Administrator).
3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO).
4. Zbierane przez Administratora dane będą̨:
– przetwarzane zgodnie z prawem,
– przetwarzane w wyraźnie określonych celach i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
– merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
– przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągniecia celu przetwarzania.

II. Cel i podstawy prawne przetwarzania danych

1. Administrator przetwarza dane osobowe niezbędne do świadczenia i rozwoju oferowanych usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu oraz poszczególnych jego funkcjonalności.
2. Dane osobowe przetwarzane będą̨ w następujących celach:
a. rejestracji konta, weryfikacji tożsamości Użytkownika oraz realizacji umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w tym w szczególności poprzez zapewnienie możliwości korzystania z konta Użytkownika – na podstawie akceptacji warunków Regulaminu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b. komunikacji z Użytkownikiem w celu dostarczeniu mu niezbędnych informacji oraz budowania pozytywnych i rzetelnych relacji z Nim, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
c. promowania przez Administratora produktów i/lub usług własnych oraz swoich Partnerów poprzez kierowanie drogą elektroniczną Informacji marketingowych (newsletter) o ile Użytkownik wyraził zgodę̨ na otrzymywanie takich powiadomień́ za pośrednictwem e-mail (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
d. udzielenia dostępu do informacji o nowościach z branży bezpośrednio powiązanej z działalnością̨ Administratora, o ile Użytkownik wyraził zgodę̨ na otrzymywanie takich powiadomień́ za pośrednictwem e-mail (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
e. w celach analitycznych i statystycznych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na prowadzeniu weryfikacji aktywności Użytkowników i ich preferencji dla optymalizacji usług i produktów oraz stosowanych funkcjonalności Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
f. ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń́ lub obrony przed nimi na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ochronie jej praw (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
3. W każdym z wymienionych powyżej przypadków (ust. 2) podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia umowy lub skorzystania z innych funkcjonalności Serwisu.

III. Okres przetwarzania danych osobowych
1.Dane osobowe będą̨ przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez Administratora w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa dotyczących archiwizacji, przepisów podatkowych, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 2, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach prawa.
2.Dane przetwarzane na podstawie zgody będą̨ przetwarzane do czasu wycofania udzielonej zgody z zastrzeżeniem, że wycofanie tej zgody nie ma wpływu na zgodność́ przetwarzania danych, którego dokonano przed tym wycofaniem.

IV. Informacje o przetwarzaniu

1.Dane osobowe w zależności od celu przetwarzania mogą̨ zostać́ ujawnione:
a.podmiotom powiązanym z Administratorem,
b.podmiotom współpracującym z Administratorem,
c.podwykonawcom, w szczególności podmiotom dostarczającym i obsługującym wybrane systemy i rozwiązania informatyczne,
d.podmiotom obsługującym płatności internetowe,
e.podmiotom świadczącym usługi kuriersko-pocztowe,
f.kancelariom prawnym,
g.innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
2.Dane osobowe przetwarzane przez Administratorem, będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy i do organizacji międzynarodowych.

V. Prawa osób, których dane dotyczą̨

1.Użytkownik Serwisu ma prawo:
- dostępu do treści swoich danych osobowych z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator danych,
- sprostowania danych,
- usunięcia danych na podstawie udzielonej zgody Użytkownika, przy czym w pozostałych przypadkach, w których Administrator danych przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji,
- ograniczenia przetwarzania danych,
- przenoszenia danych,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania odbywającego się̨ na podstawie prawnie nie usprawiedliwionego interesu Administratora,
- wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność́ z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.
2.Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, w której uzna, że przetwarzanie narusza jego prawa i wolności.
3.W procesie przetwarzania danych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym do profilowania.

VI. Pliki Cookies

1.Strona internetowa używa plików cookies (ciasteczka) lub podobną technologię (dalej łącznie nazywane: "cookies") do zbierania informacji o dostępie Użytkownika do strony internetowej (np. za pomocą komputera lub smartfonu) oraz jego preferencjach. Są one wykorzystywane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania strony internetowej do indywidualnych potrzeb Użytkownika.
2.Pliki cookies to fragmenty informacji, które zawierają unikalny kod referencyjny, który strona internetowa przesyła na urządzenie Użytkownika, w celu przechowywania, a czasem śledzenia informacji, dotyczących używanego urządzenia. Zwykle nie pozwalają one zidentyfikować osoby Użytkownika. Są one wykorzystywane w celu ułatwienia korzystania z naszej strony, poprawienia jakości usług oraz umożliwienia analizy ruchu i zachowań Użytkowników.
3.Niektóre z plików cookies, występujące na stronie internetowej, są dostępne tylko przez czas trwania danej sesji internetowej i wygasają po zamknięciu przeglądarki. Inne pliki cookies służą do zapamiętywania Użytkownika, który po powrocie na stronę internetową, jest na niej rozpoznawany. Są one wówczas zachowywane przed dłuższy czas. Stałe pliki cookies będą przechowywane na urządzeniu Użytkownika maksymalnie przez okres 90 miesięcy lub do czasu wycofania przez Ciebie zgody.
4.Administrator wykorzystuje ciasteczka własne oraz ciasteczka stron trzecich. Ciasteczka własne są wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego działania strony, personalizacji treści, zapisywania preferencji użytkowników oraz analizy statystyk. Ciasteczka stron trzecich są wykorzystywane przez zewnętrzne narzędzia analityczne, reklamowe oraz do integracji z mediami społecznościowymi.
5.Użytkownicy mają prawo kontrolować i ograniczać sposób, w jaki ciasteczka są wykorzystywane na naszej stronie. Większość przeglądarek internetowych umożliwia zarządzanie plikami cookies, w tym blokowanie, ograniczanie lub usuwanie ciasteczek. Szczegółowe informacje na temat zarządzania ciasteczkami można znaleźć w ustawieniach przeglądarki Użytkownika.
6.Wszystkie pliki cookies, występujące na stronie internetowej, są ustalane przez Administratora.
7.Wszystkie pliki cookies, używane przez niniejszą stronę internetową, są zgodne z obowiązującym prawem Unii Europejskiej.
8.Większość Użytkowników i niektórych przeglądarek mobilnych automatycznie akceptuje pliki cookies. Jeżeli Użytkownik nie zmieni ustawień, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia.
9.Użytkownik może zmienić preferencje, dotyczące akceptacji plików cookies lub zmienić przeglądarkę, aby móc otrzymać za każdym razem stosowne powiadomienie, gdy funkcja cookies jest ustawiona. Aby zmienić ustawienia akceptacji cookies, należy dostosować ustawienia w przeglądarce.
10.Blokowanie lub usuwanie plików cookies może uniemożliwić pełne korzystanie ze strony internetowej.
11.Na stronie wykorzystywane są:
a.Ciasteczka techniczne - niezbędne do prawidłowego funkcjonowania witryny, umożliwiają utrzymanie sesji Użytkownika, obsługę formularzy, zapamiętywanie preferencji oraz zapewnienie bezpieczeństwa strony;
b. Ciasteczka marketingowe - pozwalają na personalizację reklam oraz prowadzenie działań marketingowych, które są dostosowane do zainteresowań i preferencji użytkowników. Służą również do mierzenia skuteczności kampanii reklamowych oraz optymalizacji treści reklamowych;
c. Ciasteczka analityczne - są wykorzystywane do zbierania informacji o sposobie korzystania z witryny przez użytkowników, takich jak liczba odwiedzin, strony odwiedzane, czas spędzony na stronie czy źródło ruchu. Uzyskane dane pomagają w analizie i optymalizacji strony, poprawiając jej funkcjonowanie i dostosowując treści do potrzeb użytkowników.
12. Pliki cookies będą wykorzystywane do niezbędnego zarządzania sesją, w tym:
a.rozpoznawania Użytkownika, który już wcześniej odwiedził stronę internetową, co pozwala na identyfikację liczby unikalnych użytkowników, którzy skorzystali z serwisu i pozwala upewnić się co do wystarczającej pojemności serwisu dla liczby nowych użytkowników;
b.rejestrowanie informacji z urządzenia Użytkownika, w tym: pliki cookies, adres IP i informacje o używanej przeglądarce, w celu możliwości diagnozowania problemów, administrowania i śledzenia Użytkowania witryny;
c.dostosowywania elementów układu szaty graficznej lub zawartości strony internetowej;
d.zbierania informacji statystycznych o tym, jak Użytkownik korzysta ze strony, w celu możliwości ulepszania witryny i stwierdzenia, które zakresy strony internetowej są najbardziej popularne dla Użytkowników.

VII. Postanowienia końcowe

1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszej Polityce prywatności jednocześnie zapewnia, że prawa Użytkowników wynikające z niniejszego dokumenty nie zostaną̨ ograniczone.
2. O wszelkich zmiana w Polityce prywatności Użytkownik zostanie poinformowany poprzez komunikat dostępny w Serwisie.

 

skontaktuj się z nami

Jeśli masz pytania dotyczące naszych produktów, zadzwoń lub wypełnij formularz kontaktowy. Jest to najszybszy sposób na uzyskanie wyczerpującej odpowiedzi od naszych doradców.
Autoryzowane punkty sprzedaży DROGBRUK znajdziesz w zakładce "Gdzie kupić" TUTAJ

DROG-BRUK A.P.Szczerek Sp. J

ul. Polna 29, 98-235 Błaszki

Firma DROG-BRUK to wiodący producent kostki brukowej w Polsce. Produkowana kostka szlachetna, kostka w melanżach, kostka antic oraz krawężniki i obrzeża są najwyższej jakości odpowiadając wszelkim trendom w aranżacji otoczenia domu. Dla naszych klientów oferujemy projekt ułożenia kostki brukowej gratis. Nasi projektanci fachowo doradzą i wykonają realistyczny projekt ułożenia w technologii 3D lub 2D, gdzie kostka brukowa zostanie zaaranżowana wraz z zielenią oraz elementami małej architektury. W ofercie znajduje się również system ogrodzeń splitowanych o surowym wyglądzie łupanego kamienia oraz modna nowość- ogrodzenia gładkie. Przedsiębiorstwo DROG-BRUK posiada szeroko rozbudowaną sieć sprzedaży na terenie województwa łódzkiego, wielkopolskiego, opolskiego, dolnośląskiego, lubuskiego, warmińsko-mazurskiego i innych. Nasze hurtownie można znaleźć w miastach takich jak: Aleksandrów Łódzki, BełchatówBłaszkiBrzeziny, Brześć KujawskiBydgoszczChocicza, ChojniceCieliczaGłogówGnieznoGostyńJarocinKaliszKępnoKielce, KobylnicaKoluszkiKołoKomornikiKoninKostrzynKościan, Krotoszyn, KsawerówKutnoŁaskŁódźNakło nad NoteciąNowa WieśOleśnica, OławaOpoczno, Ostrów Wielkopolski, OstrzeszówPabianicePiotrków TrybunalskiPleszewPoddębicePoznańRaszkówSieradzSłupcaSompolnoStargard SzczecińskiStrzelnoSzczecinŚremŚroda WielkopolskaTurekWieluńWrześniaZduńska Wola, Zgierz, Zielona Góra.

Ta strona wykorzystuje pliki cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „x” w prawym górnym rogu tej informacji.

Więcej o cookies